Plaatsen in Fryslân

 1. Nederland (sitemap)
 2.     Fryslân (sitemap)
 3.         Aalsum (sitemap)
 4.         Abbega (sitemap)
 5.         Achlum (sitemap)
 6.         Akkrum (sitemap)
 7.         Akmarijp (sitemap)
 8.         Alde Leie (sitemap)
 9.         Aldeboarn (sitemap)
 10.         Aldtsjerk (sitemap)
 11.         Allingawier (sitemap)
 12.         Anjum (sitemap)
 13.         Appelscha (sitemap)
 14.         Arum (sitemap)
 15.         Augsbuurt (sitemap)
 16.         Augustinusga (sitemap)
 17.         Baaiduinen (sitemap)
 18.         Baaium (sitemap)
 19.         Baard (sitemap)
 20.         Bakhuizen (sitemap)
 21.         Bakkeveen (sitemap)
 22.         Balk (sitemap)
 23.         Ballum (sitemap)
 24.         Bantega (sitemap)
 25.         Bears (sitemap)
 26.         Beetsterzwaag (sitemap)
 27.         Berltsum (sitemap)
 28.         Bitgum (sitemap)
 29.         Bitgummole (sitemap)
 30.         Blauwhuis (sitemap)
 31.         Blesdijke (sitemap)
 32.         Blessum (sitemap)
 33.         Blije (sitemap)
 34.         Boazum (sitemap)
 35.         Boelenslaan (sitemap)
 36.         Boer (sitemap)
 37.         Boijl (sitemap)
 38.         Boksum (sitemap)
 39.         Bolsward (sitemap)
 40.         Bontebok (sitemap)
 41.         Boornbergum (sitemap)
 42.         Boornzwaag (sitemap)
 43.         Bornwird (sitemap)
 44.         Brantgum (sitemap)
 45.         Breezanddijk (sitemap)
 46.         Britsum (sitemap)
 47.         Britswert (sitemap)
 48.         Broek (sitemap)
 49.         Broeksterwâld (sitemap)
 50.         Buitenpost (sitemap)
 51.         Burdaard (sitemap)
 52.         Buren (sitemap)
 53.         Burgum (sitemap)
 54.         Burgwerd (sitemap)
 55.         Burum (sitemap)
 56.         Cornwerd (sitemap)
 57.         Damwâld (sitemap)
 58.         De Blesse (sitemap)
 59.         De Falom (sitemap)
 60.         De Hoeve (sitemap)
 61.         De Knipe (sitemap)
 62.         De Tike (sitemap)
 63.         De Veenhoop (sitemap)
 64.         De Westereen (sitemap)
 65.         De Wilgen (sitemap)
 66.         Dearsum (sitemap)
 67.         Dedgum (sitemap)
 68.         Deinum (sitemap)
 69.         Delfstrahuizen (sitemap)
 70.         Dijken (sitemap)
 71.         Dokkum (sitemap)
 72.         Dongjum (sitemap)
 73.         Doniaga (sitemap)
 74.         Donkerbroek (sitemap)
 75.         Drachten (sitemap)
 76.         Drachten-Azeven (sitemap)
 77.         Drachtstercompagnie (sitemap)
 78.         Driezum (sitemap)
 79.         Drogeham (sitemap)
 80.         Dronryp (sitemap)
 81.         Eagum (sitemap)
 82.         Earnewâld (sitemap)
 83.         Easterein (sitemap)
 84.         Easterlittens (sitemap)
 85.         Eastermar (sitemap)
 86.         Easterwierrum (sitemap)
 87.         Echten (sitemap)
 88.         Echtenerbrug (sitemap)
 89.         Ee (sitemap)
 90.         Eesterga (sitemap)
 91.         Elahuizen (sitemap)
 92.         Elsloo (sitemap)
 93.         Engwierum (sitemap)
 94.         Exmorra (sitemap)
 95.         Feanwâlden (sitemap)
 96.         Feinsum (sitemap)
 97.         Ferwert (sitemap)
 98.         Ferwoude (sitemap)
 99.         Firdgum (sitemap)
 100.         Fochteloo (sitemap)
 101.         Follega (sitemap)
 102.         Folsgare (sitemap)
 103.         Formerum (sitemap)
 104.         Foudgum (sitemap)
 105.         Franeker (sitemap)
 106.         Friens (sitemap)
 107.         Frieschepalen (sitemap)
 108.         Gaast (sitemap)
 109.         Gaastmeer (sitemap)
 110.         Garyp (sitemap)
 111.         Gauw (sitemap)
 112.         Gerkesklooster (sitemap)
 113.         Gersloot (sitemap)
 114.         Ginnum (sitemap)
 115.         Goënga (sitemap)
 116.         Goëngahuizen (sitemap)
 117.         Goingarijp (sitemap)
 118.         Gorredijk (sitemap)
 119.         Goutum (sitemap)
 120.         Greonterp (sitemap)
 121.         Grou (sitemap)
 122.         Gytsjerk (sitemap)
 123.         Hallum (sitemap)
 124.         Hantum (sitemap)
 125.         Hantumeruitburen (sitemap)
 126.         Hantumhuizen (sitemap)
 127.         Harich (sitemap)
 128.         Harkema (sitemap)
 129.         Harlingen (sitemap)
 130.         Hartwerd (sitemap)
 131.         Haskerdijken (sitemap)
 132.         Haskerhorne (sitemap)
 133.         Haule (sitemap)
 134.         Haulerwijk (sitemap)
 135.         Hee (sitemap)
 136.         Heeg (sitemap)
 137.         Heerenveen (sitemap)
 138.         Hegebeintum (sitemap)
 139.         Hemelum (sitemap)
 140.         Hempens (sitemap)
 141.         Hemrik (sitemap)
 142.         Herbaijum (sitemap)
 143.         Hiaure (sitemap)
 144.         Hichtum (sitemap)
 145.         Hidaard (sitemap)
 146.         Hieslum (sitemap)
 147.         Hijum (sitemap)
 148.         Hilaard (sitemap)
 149.         Hindeloopen (sitemap)
 150.         Hinnaard (sitemap)
 151.         Hitzum (sitemap)
 152.         Hollum (sitemap)
 153.         Holwerd (sitemap)
 154.         Hommerts (sitemap)
 155.         Hoorn (sitemap)
 156.         Hoornsterzwaag (sitemap)
 157.         Houtigehage (sitemap)
 158.         Húns (sitemap)
 159.         Hurdegaryp (sitemap)
 160.         Idaerd (sitemap)
 161.         Idsegahuizum (sitemap)
 162.         Idskenhuizen (sitemap)
 163.         Idzega (sitemap)
 164.         Iens (sitemap)
 165.         IJlst (sitemap)
 166.         Indijk (sitemap)
 167.         Ingelum (sitemap)
 168.         It Heidenskip (sitemap)
 169.         Itens (sitemap)
 170.         Jannum (sitemap)
 171.         Jellum (sitemap)
 172.         Jelsum (sitemap)
 173.         Jirnsum (sitemap)
 174.         Jislum (sitemap)
 175.         Jistrum (sitemap)
 176.         Jonkerslân (sitemap)
 177.         Jorwert (sitemap)
 178.         Joure (sitemap)
 179.         Jouswier (sitemap)
 180.         Jubbega (sitemap)
 181.         Jutrijp (sitemap)
 182.         Kaard (sitemap)
 183.         Katlijk (sitemap)
 184.         Kimswerd (sitemap)
 185.         Kinnum (sitemap)
 186.         Klooster Lidlum (sitemap)
 187.         Koarnjum (sitemap)
 188.         Kolderwolde (sitemap)
 189.         Kollum (sitemap)
 190.         Kollumerpomp (sitemap)
 191.         Kollumerzwaag (sitemap)
 192.         Kootstertille (sitemap)
 193.         Kornwerderzand (sitemap)
 194.         Kortehemmen (sitemap)
 195.         Koudum (sitemap)
 196.         Koufurderrige (sitemap)
 197.         Kûbaard (sitemap)
 198.         Landerum (sitemap)
 199.         Langedijke (sitemap)
 200.         Langelille (sitemap)
 201.         Langezwaag (sitemap)
 202.         Langweer (sitemap)
 203.         Leeuwarden (sitemap)
 204.         Legemeer (sitemap)
 205.         Lekkum (sitemap)
 206.         Lemmer (sitemap)
 207.         Leons (sitemap)
 208.         Lichtaard (sitemap)
 209.         Lies (sitemap)
 210.         Lioessens (sitemap)
 211.         Lippenhuizen (sitemap)
 212.         Loënga (sitemap)
 213.         Lollum (sitemap)
 214.         Longerhouw (sitemap)
 215.         Luinjeberd (sitemap)
 216.         Luxwoude (sitemap)
 217.         Lytsewierrum (sitemap)
 218.         Makkinga (sitemap)
 219.         Makkum (sitemap)
 220.         Mantgum (sitemap)
 221.         Marrum (sitemap)
 222.         Marsum (sitemap)
 223.         Menaam (sitemap)
 224.         Metslawier (sitemap)
 225.         Midlum (sitemap)
 226.         Midsland (sitemap)
 227.         Miedum (sitemap)
 228.         Mildam (sitemap)
 229.         Minnertsga (sitemap)
 230.         Mirns (sitemap)
 231.         Moddergat (sitemap)
 232.         Molkwerum (sitemap)
 233.         Morra (sitemap)
 234.         Mûnein (sitemap)
 235.         Munnekeburen (sitemap)
 236.         Munnekezijl (sitemap)
 237.         Nes (sitemap)
 238.         Niawier (sitemap)
 239.         Nieuwebrug (sitemap)
 240.         Nieuwehorne (sitemap)
 241.         Nieuweschoot (sitemap)
 242.         Nij Altoenae (sitemap)
 243.         Nij Beets (sitemap)
 244.         Nijeberkoop (sitemap)
 245.         Nijega (sitemap)
 246.         Nijehaske (sitemap)
 247.         Nijeholtpade (sitemap)
 248.         Nijeholtwolde (sitemap)
 249.         Nijelamer (sitemap)
 250.         Nijemirdum (sitemap)
 251.         Nijetrijne (sitemap)
 252.         Nijhuizum (sitemap)
 253.         Nijland (sitemap)
 254.         Noardburgum (sitemap)
 255.         Noordwolde (sitemap)
 256.         Oentsjerk (sitemap)
 257.         Offingawier (sitemap)
 258.         Oldeberkoop (sitemap)
 259.         Oldeholtpade (sitemap)
 260.         Oldeholtwolde (sitemap)
 261.         Oldelamer (sitemap)
 262.         Oldeouwer (sitemap)
 263.         Oldetrijne (sitemap)
 264.         Olterterp (sitemap)
 265.         Oosterbierum (sitemap)
 266.         Oosterend (sitemap)
 267.         Oosternijkerk (sitemap)
 268.         Oosterstreek (sitemap)
 269.         Oosterwolde (sitemap)
 270.         Oosterzee (sitemap)
 271.         Oosthem (sitemap)
 272.         Oostrum (sitemap)
 273.         Opeinde (sitemap)
 274.         Oppenhuizen (sitemap)
 275.         Oranjewoud (sitemap)
 276.         Oudebildtzijl (sitemap)
 277.         Oudega (sitemap)
 278.         Oudehaske (sitemap)
 279.         Oudehorne (sitemap)
 280.         Oudemirdum (sitemap)
 281.         Oudeschoot (sitemap)
 282.         Oudwoude (sitemap)
 283.         Ouwster-Nijega (sitemap)
 284.         Ouwsterhaule (sitemap)
 285.         Paesens (sitemap)
 286.         Parrega (sitemap)
 287.         Peins (sitemap)
 288.         Peperga (sitemap)
 289.         Piaam (sitemap)
 290.         Pietersbierum (sitemap)
 291.         Pingjum (sitemap)
 292.         Poppenwier (sitemap)
 293.         Raard (sitemap)
 294.         Raerd (sitemap)
 295.         Ravenswoud (sitemap)
 296.         Readtsjerk (sitemap)
 297.         Reahûs (sitemap)
 298.         Reduzum (sitemap)
 299.         Reitsum (sitemap)
 300.         Ried (sitemap)
 301.         Rien (sitemap)
 302.         Rijs (sitemap)
 303.         Rinsumageast (sitemap)
 304.         Rohel (sitemap)
 305.         Rotstergaast (sitemap)
 306.         Rotsterhaule (sitemap)
 307.         Rottevalle (sitemap)
 308.         Rottum (sitemap)
 309.         Ruigahuizen (sitemap)
 310.         Ryptsjerk (sitemap)
 311.         Sandfirden (sitemap)
 312.         Schalsum (sitemap)
 313.         Scharnegoutum (sitemap)
 314.         Scharsterbrug (sitemap)
 315.         Scherpenzeel (sitemap)
 316.         Schettens (sitemap)
 317.         Schiermonnikoog (sitemap)
 318.         Schraard (sitemap)
 319.         Sexbierum (sitemap)
 320.         Sibrandabuorren (sitemap)
 321.         Sibrandahûs (sitemap)
 322.         Siegerswoude (sitemap)
 323.         Sint Nicolaasga (sitemap)
 324.         Sintjohannesga (sitemap)
 325.         Skingen (sitemap)
 326.         Slappeterp (sitemap)
 327.         Slijkenburg (sitemap)
 328.         Sloten (sitemap)
 329.         Smalle Ee (sitemap)
 330.         Smallebrugge (sitemap)
 331.         Snakkerburen (sitemap)
 332.         Sneek (sitemap)
 333.         Snikzwaag (sitemap)
 334.         Sondel (sitemap)
 335.         Sonnega (sitemap)
 336.         Spanga (sitemap)
 337.         Spannum (sitemap)
 338.         St.-Annaparochie (sitemap)
 339.         St.-Jacobiparochie (sitemap)
 340.         Stavoren (sitemap)
 341.         Steggerda (sitemap)
 342.         Stiens (sitemap)
 343.         Striep (sitemap)
 344.         Stroobos (sitemap)
 345.         Sumar (sitemap)
 346.         Surhuisterveen (sitemap)
 347.         Surhuizum (sitemap)
 348.         Suwâld (sitemap)
 349.         Swichum (sitemap)
 350.         Teerns (sitemap)
 351.         Ter Idzard (sitemap)
 352.         Terband (sitemap)
 353.         Terherne (sitemap)
 354.         Terkaple (sitemap)
 355.         Ternaard (sitemap)
 356.         Teroele (sitemap)
 357.         Tersoal (sitemap)
 358.         Terwispel (sitemap)
 359.         Tijnje (sitemap)
 360.         Tirns (sitemap)
 361.         Tjalhuizum (sitemap)
 362.         Tjalleberd (sitemap)
 363.         Tjerkgaast (sitemap)
 364.         Tjerkwerd (sitemap)
 365.         Triemen (sitemap)
 366.         Twijzel (sitemap)
 367.         Twijzelerheide (sitemap)
 368.         Tytsjerk (sitemap)
 369.         Tzum (sitemap)
 370.         Tzummarum (sitemap)
 371.         Uitwellingerga (sitemap)
 372.         Ureterp (sitemap)
 373.         Veenklooster (sitemap)
 374.         Vegelinsoord (sitemap)
 375.         Vinkega (sitemap)
 376.         Vlieland (sitemap)
 377.         Vrouwenparochie (sitemap)
 378.         Waaksens (sitemap)
 379.         Waaxens (sitemap)
 380.         Wâlterswâld (sitemap)
 381.         Wânswert (sitemap)
 382.         Warfstermolen (sitemap)
 383.         Warns (sitemap)
 384.         Warstiens (sitemap)
 385.         Warten (sitemap)
 386.         Waskemeer (sitemap)
 387.         Weidum (sitemap)
 388.         Wergea (sitemap)
 389.         West-Terschelling (sitemap)
 390.         Westergeest (sitemap)
 391.         Westhem (sitemap)
 392.         Westhoek (sitemap)
 393.         Wetsens (sitemap)
 394.         Wier (sitemap)
 395.         Wierum (sitemap)
 396.         Wijckel (sitemap)
 397.         Wijnaldum (sitemap)
 398.         Wijnjewoude (sitemap)
 399.         Winsum (sitemap)
 400.         Wirdum (sitemap)
 401.         Witmarsum (sitemap)
 402.         Wiuwert (sitemap)
 403.         Wjelsryp (sitemap)
 404.         Wolsum (sitemap)
 405.         Wolvega (sitemap)
 406.         Wommels (sitemap)
 407.         Wons (sitemap)
 408.         Workum (sitemap)
 409.         Woudsend (sitemap)
 410.         Wyns (sitemap)
 411.         Wytgaard (sitemap)
 412.         Ypecolsga (sitemap)
 413.         Ysbrechtum (sitemap)
 414.         Zandhuizen (sitemap)
 415.         Zurich (sitemap)
 416.         Zwagerbosch (sitemap)
 417.         Zweins (sitemap)